Lundstad Trafikkskole AS er kjøpt opp og fusjonert inn i Wright Trafikkskole AS. Vi fortsetter virksomheten under Wright Trafikkskole AS Avd Gjøvik

Virksomheten drives videre med de samme dyktige medarbeidere i samme lokalene i Hunndalen på Gjøvik.

Det populære Gjøvik kurset hvor du raskt og sikkert kan erverve førerkort for tunge kjøretøy på 3-4 uker videreføres under Wright Trafikkskole AS.


Avdelingen har: Se vår hjemmeside: wright.no , hvor du kan bestille opplæringspakker , melde deg på kurs etc...
Kontakt oss på telefon: 61 17 25 35 eller e-post: gjovik@wright.no